Oferta

Jako jedyna placówka w województwie podlaskim posiadamy kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń  z zakresu poradnictwa genetycznego w PORADNI GENETYCZNEJ (wymagane jest skierowanie do poradni genetycznej, wystawione przez lekarza posiadającego kontrakt z NFZ).
Udzielamy porad genetycznych w ramach umowy z NFZ
Wykonujemy badania genetyczne w ramach umowy z NFZ (np. Kariotyp, badania DNA w chorobach o znanym podłożu genetycznym, jeśli diagnostyka genetyczna jest dostępna w Polsce,  badania DNA w kierunku genetycznej predyspozycji do zachorowania na nowotwory- geny BRCA1, BRCA2, CHEK2, NOD2, prowadzimy diagnostykę genetyczną trombofilii (panel 3 genów F2, F5, MTHFR)
Dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami w Polsce i za granicą prowadzimy diagnostykę rzadkich schorzeń genetycznych w ramach udziału w licznych projektach naukowo-badawczych.
Udzielamy również odpłatnych porad genetycznych.
Wykonujemy wszystkie dostępne badania genetyczne również odpłatnie (oferta dostępna na miejscu w poradni i telefonicznie).

Prowadzimy program z Ministerstwa Zdrowia:  „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł   I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”.  (czytaj dalej...)