Oferta cd

Kto może przystąpić do badań na identyfikację mutacji w genie BRCA1 i BRCA2?
1. Każda osoba chora na raka piersi niezależnie od wieku, jeśli w jej rodzinie były jeszcze minimum 2 zachorowania
2. Każda osoba chora na obustronnego raka piersi (niezależnie od wieku)
3. Każda osoba chora na „potrójnie ujemnego receptorowo” (Er (-); PGR (-); HER 2 (0)) raka piersi (niezależnie od wieku)
4. Każda osoba z rdzeniastym (medullare)  rakiem piersi
5. Każda osoba, która zachorowała na raka piersi i jajnika (niezależnie od wieku)
6. Każda osoba z rozpoznanym rakiem jajnika (niezależnie od wieku).
7. Każda osoba, która jako jedyna w rodzinie zachorowała na raka piersi, ale przed 40 r.ż.
8. Osoby z rodzin, gdzie były chore minimum 3 krewne I i II  stopnia po matce lub II i III stopnia po ojcu, szczególnie jeśli 1 z nich było < 50 r.ż.
9. Osoby, u których w rodzinie najbliższe krewne spełniają kryteria z pkt. 2-7.
10. Każdego mężczyznę z rozpoznanym rakiem piersi niezależnie od wieku.
11.Kobiety, u których krewny I stopnia mężczyzna miał raka piersi.
12. Kobiety, u których wykryto mutację w genie BRCA1 lub BRCA2

Sprawdź czy możesz skorzystać z badań refundowanych w ramach programu MZ 2014-1015   (ANKIETA pobierz)
i przesłania droga mailową lub listownie na adres poradni.

Co zapewniamy w ramach programu?
1. Identyfikację mutacji w genie BRCA1 i BRCA2
2. U nosicielek mutacji oferujemy program interwałowych badań kontrolnych, na które się składa:
Konsultacja lekarska (genetyka i onkologa)- 2 x do roku
USG piersi/mammografię- 1 x na  rok
Biopsję u osób z wykrytą zmianą
USG dopochwowe narządu rodnego- 2 x na rok
Oznaczenie markera nowotworowego Ca 125- 2 x na rok
Badanie MRI piersi- od 30 roku życia – 1 x na rok
W przypadku wykrycia zmiany w MRI, kontrolne USG piersi, ewentualnie biopsję
3. U osób, u których rodowodowo stwierdzamy wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi i  jajnika, a mutacja nie została wykryta w teście DNA zapewniamy:
Konsultacja lekarska (genetyka i onkologa)- 1 x na rok
USG piersi/mammografię- 1 x na rok
Biopsję u osób z wykrytą zmianą
USG dopochwowe narządu rodnego- 1 x na rok
Oznaczenie markera nowotworowego Ca 125- 1 x na rok