Informacje dla pacjenta

Jak ustalić termin wizyty?
Jak należy się przygotować do pierwszej wizyty?
Kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu się do Poradni Genetycznej?

Jak ustalić termin wizyty?
Uprzejmie informujemy, że umówienie terminu wizyty może być dokonane:
telefonicznie- (85) 7426 426
osobiście -  ul. Parkowa 14, Białystok,
drogą elektroniczną: genetics@genetics.com.pl

Jak należy się przygotować do pierwszej wizyty?
Każda osoba zgłaszająca się do Poradni Genetycznej powinna przedstawić:
skierowanie wystawione przez lekarza mającego kontrakt z NFZ
nr PESEL
2. Należy przygotować się do zbierania przez lekarza wywiadu rodzinnego
jeśli powodem skierowania są niepowodzenia rozrodu istotne jest czy u  bliższych i dalszych krewnych występowały poronienia, ciąże obumarłe, wczesne zgony niemowląt, niepłodność, rodziły się dzieci z wadami, czy są osoby z niepełnosprawnością intelektualną
w przypadku kierowania dziecka lub osoby dorosłej z podejrzeniem schorzenia genetycznego ważne jest czy u któregoś z jego rodziców, rodzeństwa, dziadków, kuzynów występują podobne objawy
gdy powodem zgłaszania się na konsultację jest zachorowanie na schorzenia nowotworowe bądź rodzinna predyspozycja do nowotworów ważne jest: kto chorował na nowotwór w rodzinie? w jakim wieku wystąpiło zachorowanie? jaki to był rodzaj nowotworu (należy posiadać dokumentację medyczną dotyczącą zachorowania na nowotwór, kartę z rozpoznaniem histopatologicznym oraz  kartę przebytego leczenia)
3. Pacjent nie musi być na czczo, jednak zaleca się nie jeść i nie pić minimum 30 minut przed wizytą, gdyż niektóre badania wymagają pobrania wymazu z policzka lub śliny.
4. Prosimy zabrać  posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu schorzenia (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki dotychczasowych badań np. USG, rezonans, rtg).

Kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu się do Poradni Genetycznej?
u  dziecka, rodzica lub innych osób w rodzinie występuje pojedyncza wada wrodzona  lub zespół wad
w  rodzinie występuje schorzenie o podłożu genetycznym lub istnieje takie przypuszczenie 
u dziecka występuje opóźniony rozwój psychoruchowy
u noworodka stwierdza się obojnacze narządy płciowe
u dziecka występuje niepełnosprawność intelektualna
niepełnosprawność intelektualna występowała w rodzinie
kobieta ciężarna chce się dowiedzieć czy istnieje ryzyko uszkodzenia płodu z powodu przebytej w ciąży choroby lub przyjmowania  leków 
u pary  małżeńskiej wystąpiły niepowodzenia rozrodu - poronienia nawykowe (2 lub więcej), niepłodność, ciąża obumarła, zgon dziecka w okresie okołoporodowym, dziecko urodzone z wadami 
pierwotny brak miesiączki u dziewczynki
w rodzinie jednego z małżonków występowały wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualna, niepowodzenia rozrodu, zgony dzieci z niewyjaśnionych przyczyn lub z powodu znanych wad wrodzonych
zostanie postawione rozpoznanie nowotworu złośliwego (najlepiej przed planowanym leczeniem), a szczególnie wtedy jeśli zachorowanie wystąpiło przed 50 r.ż. lub stwierdzono guzy obustronnie w narządach parzystych (np. obustronny rak jajnika, piersi, nerek), guzy w 2 różnych narządach (np. rak piersi i jajnika) czy też rzadko spotykane nowotwory.
jesteś osobą zdrową, u której w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe, w szczególności jeśli chorowały osoby młode (przed 50 r.ż.)  lub kilku krewnych Iº/IIº