Udar mózgu-  dlaczego warto o nim mówić?

 

29 października- to Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization- WSO).

 

Głównym celem obchodów tego dnia jest uświadomienie WSZYSTKIM, (społeczeństwu, osobom chorym, lekarzom, innym pracownikom służby zdrowia, lokalnym władzom, obecnym rządom, itp.) że udar mózgu jest niezwykle częstą i poważną chorobą.

" /> Dzisiaj 29 Października- Światowy Dzień Udaru Mózgu
 

Dzisiaj 29 Października- Światowy Dzień Udaru Mózgu

2016-10-29

Udar mózgu-  dlaczego warto o nim mówić?

 

29 października- to Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization- WSO).

 

Głównym celem obchodów tego dnia jest uświadomienie WSZYSTKIM, (społeczeństwu, osobom chorym, lekarzom, innym pracownikom służby zdrowia, lokalnym władzom, obecnym rządom, itp.) że udar mózgu jest niezwykle częstą i poważną chorobą.

Fakty o UDARZE:

 

  1. Udar - jest poważną chorobą neurologiczną, na którą zachoruje 1 na 6 osób na świecie.
  2. Udar - jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci.
  3. Udar - jest główną przyczyną trwałego kalectwa wśród osób dorosłych (> 40 r.ż).
  4. Udar- 70 tysięcy nowych zachorowań rocznie w Polsce.
  5. Udar - 25% chorych umiera w ciągu 3 miesięcy od rozpoznania.

 

Najczęściej (ok. 85%)  spotykamy udary niedokrwienne, które powstają na skutej zamknięcia naczynia krwionośnego w mózgu przez zakrzep lub zator.

Wśród głównych sprawców udaru najczęściej są wymieniane znane czynniki ryzyka chorób naczyniowych takie jak: wiek, płeć, rasa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, nadmierne używanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, itd . Uważa się, że odpowiadają one za 50–60% ryzyka populacyjnego udaru mózgu.

Dane statystyczne z ostatnich lat są mocno niepokojące- na udar zapada co raz więcej osób młodych < 40 r.ż. W związku z tym zaczęto poszukiwać przyczyn tego zjawiska. Zauważono, że obciążenie rodzinne wystąpieniem udaru czy innymi chorobami zatorowo-zakrzepowymi niesie znacznie podwyższone ryzyko udaru. Wiąże się to z nosicielstwem niektórych znanych polimorfizmów w naszych genach.

Obecnie, po wykluczeniu znanych czynników ryzyka,  u osób po przebytym udarze niedokrwiennym zalecane jest przeprowadzenie badania genetycznego w kierunku trombofilii.  Daje to możliwość poznania przyczyny zachorowania u konkretnej osoby, jak również identyfikuje rodzinę ryzyka genetycznego zachorowania na udar czy inne choroby zatorowo-zakrzepowe (wczesny zawał serca, zakrzepicę kończyn, zatorowość płucną, poronienia samoistne).

Proponujemy w promocyjnej cenie:

- konsultację genetyczną wstępną, na której określimy stopień zagrożenia udarem

- kompleksowy panel badań na trombofilię

- poradę genetyczną po uzyskaniu wyniku

- zalecenie badań kontrolnych i profilaktycznych


 

Wiedza, że jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka, przyczynia się do:

- spojrzenia na nasz dotychczasowy styl życia z innej perspektywy

- podjęcia odpowiedniej profilaktyki pierwotnej

- częstszych badań kontrolnych

- skutecznego zapobiegania wystąpienia udaru

- wczesnego wykrywania udarów i skutecznego leczenia

 

Serdecznie zapraszam na badania i konsultacje genetyczne

dr n. med. Renata Posmyk

 

 

 

 

Powrót do listy aktualności